ดูดม้า

สารบัญ

วิธีดูดม้าไฟลอย

 1. ไฟแช็ค 
 2. หลอด 
 3. กระดาษฟรอย์

อันดับแรก เราต้องแกะฝาไฟแช็คออกเพื่อที่จะทำไฟลอยเราจะเห็นตรงหัวของจุดที่ไฟจิกเวลาที่เราใช้ไฟให้เราใช้ไส้ปากกาแทงตรงบริเวณที่จุดไฟเพียงเท่านี้ก้จะได้ไฟลอย

อันดับสอง นำยามาบดให้เป็นผงเพื่อนที่จะใช้ในการดูดม้า

อันดับสาม นำฟรอย์มาตัดให้เป็นทรงกรวยหรือไม่ก็ทรงลายยาวแล้วนำยาวางไว้บนฟรอย์เพื่อนที่จะทำการจุกเผายา

อันดับสี่  นำไฟแช็คที่ทำเป้นไฟลอยมาจุดใต้กระดาษฟรอย์จะทำให้เกิดควันหรือไอระเหยขึ้นมาแล้วให้นำหลอดไปสูดเอาควันที่เกิดการเผาให้สูดดมเข้าสู่ร่างกายคือเสพยากรือเป็นคำเรียกที่เรียกกันว่าการดูดม้า

ดูดม้า

ดูดม้า หรือ ยาบ้า เป็นสารที่มีสารแอมเฟทตามีน Amphetamines เรียกอีกชื่อว่า ยาม้า มีแพร่กะจายเป็นจำนวนมากในกลุ่มผู้ที่ชอบใช้แรงงาน กลุ่มนักเรียนนักศึกษา และคนว่างงานยาบ้าก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมและทั้งทำให้เกิดปัญหาการก่ออาชญากรรม ส่งผลกระทบให้กับสังคมเป็นจำนวนมาก ยาบ้ายังใช้เป็นยารักษาโรคในอดีตใช้สำหรับลผู้ที่มีอาการป่วยในเรื่องการนอนหลับแบบไม่รู้สึกตัว และสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก

ยาบ้า จะมีแบบเป้นเม็ดกลม แบบแคปซูล และแบบแบนขนาดเล็ก  มีสีที่แตกต่างกันไปตามยี่ห้อหรือตามที่ผู้ผลิตออกมาจะชื่อว่าแบบใหนเป้นแบบใหนเช่น สีน้ำตาล สีส้ม สีแดง สีเหลืองและสีเขียว และบนตัวยาจะมีเครื่องหมายประทับแตกต่างกันบ้างชนิดจะมีอักษรตัวหนังสือภาษาอังกฤษบ้างที่มีลักษณะเป็นรูปดาว รูปเส้นแบ่งครึ่งและหลากหลายเพราะมีการผลิตออกมามากมาย

วิธีทำฟรอยล์ดูดม้า

ในการใช้ฟรอยล์ในการเสพยาจะต้องใช้ฟรอยล์ที่มีลักษณะที่เรียบเพราะถ้าใช้ฟรอยล์ที่ยับจะทำให้เกิดรูรั่วในการเสพจริงไม่นิยมใช้ฟรอยล์ที่ยับจะนิยมใช้ฟรอยล์ที่มีลักษณะเรียบ วิธีการดูดม้าคือเอายาใส่ในฟรอยล์ จุดไฟเผาให้เกิดควันแล้วเพียงแค่เราสูดดมควันเข้าไปก็จะถือว่าเป็นการดูดม้าได้บางคนบางกลุ่มจะนิยมนำ ฟรอยล์จากห่อหมากฝรั่งหรือฟรอยล์ในซองบุหรี่ก็สามารถนำมาใช้ใดการเสพยาได้เพราะเป้นอุปกรณ์ที่หาได้ง่าย

อาการของคนเสพม้าหรือดูดม้า

1.ด้านร่างกาย  ผู้ที่ดูดม้าจะทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันโลหิตสูบฉีดในร่างกาย ทำให้เกิดการใจสั่น เกิดการตึงเคียดระแวงผู้คนรอบกายทำให้เกิดภาพหลอนคิดเองเออเองจนบ้างที่ทำให้เกิดการทำร้ายผู้อื่นโดยที่ไม่รู้ตัวหรือไม่มีสติที่จะสามารถควบคุมตัวเองได้เปลี่ยนจากอีกคนเป็นอีกคนไปเลย การออกฤทธิ์มีหลายระยะ

 • เริ่มแรก ออกฤทธิ์ทำให้ร่างกายตื่นตัว หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูง
 • ระยะเสพเป็นประจำ จะสั่งเกตได้จากร่างกายเลยเพราะคนที่เสพเป็นประจำจะทำให้ร่างกายทรุดโทรม คนพวกนี้ส่วนมากจะชอบเที่ยวกลางคืนเพราะใช้ยาประจำทำให้ร่างกายไม่ได้รับการพักผ่อนทำให้ไปค่อยอยากอาหารทำให้น้ำหนักลด เพราะมีผลต่อการควบคุมสมอง
 • เสพยาเกินขนาด คือการเสพจำนวนมากแล้วในแต่ละวันถ้าเสพยาไม่ถึงขนาดที่ตัวเองเสพอยู่ประจำจะให้เกิดการขาดยา ทำให้เกิดกหารทำร้ายตนเองและผู้อ่านยที่อยู่รอบข้าง มีการเกิดประสาทหลอน การรับรู้ด้านการมองเห็นการสัมผัสด้ายอื่นๆจะหายไป
 • เสพยาจนติด จะมีความผิดปกติด้านร่างกาย ทำให้ทรุดโทรม เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เพศหญิงประจำเดือนจะมาไม่ปกติ ผู้ชายอวัยวะเพศไม่แข็งตัว

2.ด้านจิตใจ และอารมณ์

 • หากไม่ได้เสพยาหรือดูดยาจะทำให้เกิดการซึมเศร้าหงุดหงิดง่าย ความคุมสติไม่ได้ อาจจะทำร้ายร่างการผู้คนรอบข้างได้
 • บุคลิกทางร่างกายจะเปลี่ยนไปจากเป็นคนที่เรียบร้อยหรือนิสัยดีจะเปลี่ยนจากหน้าเป็นหลังทันที

3.ด้านการคบเพื่อน

 1. เพื่อนที่คบจะมีแต่เพื่อนที่ชอบเที่ยวตอนกลางคืนและไม่เข้าบ้านเที่ยเตร่ มีการดูดบุหรี่ ดูดบุหรี่ไฟฟ้า
 2. คบเพื่อนที่ใช้ยาด้วยกันเพราะเพื่อนมักจะชักชวนกันไปทำแต่สิ่งแบบนี้จะไม่ค่อยสนใจด้านการเรียนการงานจะสนใจแต่เรื่องหมกหมุ่นด้านยาและมั่วสุมกัน
 3. ในบางรายอาจผันตัวจากผู้เสพกลายไปเป้นผู้ขายทำให้เขาลึกไปในด้านยไม่ดีมีเงินใช้มากมายอย่างผิดปกติและไม่รู้ว่าได้เงินมาจากที่ใหนเพราะไม่มีหน้าที่การงาน
 4. การคุยกับคนอื่นจะทำให้เกิดการระแวงและระมัดระวังมากขึ้นเพราะไม่เชื่อใจไว้ใจใครได้เลย

ระยะเวลาการออกฤทธิ์

 1. หากใช้วิธีการดูดควันหรือสูดไอระเหย จะทำให้ผลการออกฤทธิ์ทันที
 2. หากเราใช้วิธีการทำเม็ดยาให้เป็นผงหรือแบบผงสำเร็จจะมีผลออกฤทธิ์หลังจากการสูดภายใน 3-5 วินาที
 3. การฉีดเข้าเส้นเลือด จะออกฤทธิ์ 15-30 วินาที
 4. การกินเม็ดยาเข้าไปจะมีผลการออกฤทธิ์ภายใน 30 นาที
 5. ทั้ง 4 วิธี นี้จะทำให้ฤทธิ์ยาอยู่ในร่างกายได้ถึง 8-24 ชั่วโมง อย่างไรก็ตามหากเราเสพเป็นประจำหรือเสพจามจำนวนเม็ดยาก็จะเพิ่มปริมาณของเมทแอมเฟทตามีนในเลือดสูง

ลักษณะของเม็ดยาที่ใช้ในการดูดม้า

เม็ดเล็กกลมแบน แคปซูลหรือเหลี่ยมรูปหัวใจในตัวยาจะมีลักษณะสัญลักษณ์แตกต่างกันจะปรากฏบนตัวยา ลักษณะที่ปรากฏบนตัวยาจะมีอักษร WY 99 ฬ  และลักษณะเส้นตรงแบ่งครึ่งตรงกลาง ลักษณะที่ปรากฏบนตัวยาทั้งสองด้านหรือเพียงด้านเดียว

อุปกรณ์การดูดม้า

อุปกรณ์การดูดม้ามีลักษณะแตกต่างกันไปหลายแบบเพราะหลายแหล่งดูดม้าไม่เหมือนกัน แต่ส่วนมากคนจะนิยมใช้กระดาษฟรอย์ที่พับเป็นทรงกรวยหรับสี่เหลี่ยมและใช้ไฟแช็คในการเผาตัวยาและใช้หลอดในการดูดครัวของตัวยาเข้าสู่ร่างกายจะพบได้ปล่อยในผู้ที่เสพยาการดาษฟรอย์สามารถหาได้ไม่อยากเพราะมีขายตามร้านค้าหรือไม่ก็สามารถชื้อบุหรี่ซองมาก็ได้เพราะในซองบุหรี่มีกระดาษฟรอย์

วิธีหลีกหนี เลิก ยาเสพติด

 1. เราต้องเตรียมใจหรือตั้งใจที่จะหยุดยาหรือเลิกเสพอย่างจริงจังพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้เกิดผลดีกับตัวเราเอง
 2. หากเกิดอาการเคียดหรือลงแดงเราไม่ควรที่จะอยู่คนเดียวต้องค้อยมีคนดูแลอยู่สม่ำเสมอเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับตัวเองหรือเราสามารถเข้าไปพบแพทย์เพื่อปรึกษาหรือรักษาตัวกับทางศูนย์บำบัดได้เลยเพราะจะเป็นผลดีกับเรามากยิ่งขึ้นและช่วยให้เราเลิกยาได้ถูกวิธีแลพมีผู้มีความรู้ค่อยให้คำปรึกษาตลอดเวลา
 3. ควรออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงควรออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อย 1-2ชั่วโมงต่อวันหรือ 3-5วันต่อสัปดาห์
 4. ไม่ควรทำตัวให้ว่างเพื่อไม่ให้เกิดการคิดฟุ้งซานควรหากิจกรรมทำตลอดหรือกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เช่น ฟังเพลง เล่นเกมส์ ออกไปท่องเที่ยวเปิดหูเปิดตาข้างนอกไม่มกตัวจนเกินไป
 5. เลิกคบเพื่อนที่ใช้ยาหรือดุดม้าเพื่อไม่ให้เกิดการชักชวนกับไปดูดเพราะเพื่อนมีผลต้องการเลิกยามากเพราะเราจะเชื่อเพื่อนมากควรคบเพื่อนที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพรติด

ศูนย์บำบัดผู้ป่วยติดยาเสพติด

 1. ศูนย์บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ประจำภาคเหนือ ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่
 2. ศูนย์บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ประจำภาคใต้ ตั้งอยู่ที่จังหวัดสงขลา
 3. ศูนย์บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น

โทษทางกฎหมายการเสพยา

 • เสพสารเสพติด ต้องมีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง10 ปี และมีค่าหรับตั้งแต่ 5 พันบาทถึง 1 แสนบาท และต้องได้รับการบำบัดจากศูนย์บำบัดหรือโรงบาล ไม่ต่ำกว่า 3 เดือน
 • จำหน่ายจะมีโทษจำคุก 5 ปี ถึงตลอดชีวิตแล้วแต่ว่าจำนวนยามีเยอะหรือไม่ ปรับตั้งแต่ 5 หมื่นบาท ถึง 5 แสนบาท หากมีสารเกิน 100 กรัมต้องมีโ?ษจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต

วิธีสังเกตผู้ติดยา/สารเสพติด

ผุ้ติดสารเสพติดจะมีหน้าตาเรียวเล็ก อวัยวะร่างก่ายแขนขาจะมีละกษณะผอมลีบ ใบหน้าดำคล้ำขอบตาดำร่างกายจะผอมผิดปกติเส้นผมหลุดร่วงง่าย จะมีกลิ่นตัวที่แรงและส่งกลิ่นมากกว่าคนปกติ ลมหายใจเหม็นเพราะการสูดสิ่งเสพติดเข้าไปในร่างกาย ถ้าหากอยากทราบว่าบุคคลนั้นติดสารเสพติดจริงหรือไหมให้ใช้วิธีการให้บุคคลนั้นยื่นมือหรือแขนเหยียดตรงมาด้านหน้า แล้วให้กางมือให้ตั้งฉากกับแขนแล้วกางนิ้ว หากบุคคลนั้นมีอาการสั้นหรือไม่อยุ่นิ่งมีแนวโน้มว่าบุคคลนั้นมีการใช้สารเสพติดจริงหากต้องการรู้อย่างแน่ชัดว่ามีการเสพยาจริงสามารถชื้อที่ตรวจมาตรวจได้เพราะสารเสพติดจะอยู่ในร่างกายได้นานถึง  3 วัน อยู่ในเส้นเลือดได้ถึง 7 วัน

การรักษา

ใช้ยาต้านอาการซึมเศร้า เพื่อให้สมองลดอาการซึมเศร้าและอาการอยากยาและยาจำพวกระงับประสาทจะช่วยในการรักษาอาการวิตกกังวนหรือการนอนไม่หลับทำให้รู้สึกนอนหลับมากยิ่งขึ้นจะได้ทำให้เกิดการพักผ่อนได้อย่างเพียงพอยารักษาทางด้านจิตจะช่วยปรับสมดุลย์กับร่างกายเพื่อบรรเทาอาการทางจิตและรู้สึกพึงพอใจเพราะการรักษาต้องใช้การรักษาควบคู่กันรักษาด้านร่างกายควบคู่กับทางด้านจิตใจเพื่อที่จะทำให้การรักษาไปในทางที่ดีจึงต้องดูแลรักษาทั้งสองด้านยไปพร้อมๆกัน

การเสพยาบ้า มี 4 วิธี

 1. การกิน คือการเสพแบบการกินยาเขาไปในร่างกายโดตที่ไม่ผ่านะไรเลยจะออกฤทธิ์รุนแรงกว่าการเสพแบบอย่างอื่น
 2. การฉีดยาเข้าไปในเส้นเลือดคือส่วนใหญ่มักจะผสมเข้ากับสารอื่นด้วยเพราะไม่นิยมฉีดเข้าโดยตรงเพราะอาจจะทำให้เกิดอาการช็อคได้ส่วนมากจะนิยมผสมเข้ากับ เฮโรอีน และยากล่อมประสาท
 3. การสูบ คือการบดยาแล้วผสมเขากับบุหรี่หรือยาม้วนเหมือนกับการดูดบุหรี่ปกติเพียงแค่เราเพิ่มยาบ้าบดเข้าไปในบุหรี่หรือยาม้วน
 4. การสูดควันไอระเหย คล้าสยกับลการสูบบุหรี่แต่เพียงไม่ได้ใช้บุหรี่ดูดแทนแต่เป้นการบดยาแล้วใช้กระดาษฟรอย ลนไฟแล้วใช้หลอดในการดูดควันเข้าสู่ร่างกาย