สารเสพติดออกมาจากร่างกายภายใน1วัน

สารเสพติดออกมาจากร่างกายภายใน1วัน สิ่งเสพติดแต่ละประเภทจะมีเวลาหลงเหลืออยู่ภายในร่างกายแตกต่าง โดยปกติร่างกายสามารถขับสิ่งเสพติดออกได้เองโดยไม่จำเป็นต้องใช้ยาช่วยขับออก ซึ่งขับออกเร็วแค่ไหนแล้วก็เหลือหลงเหลือมากมายน้อยเท่าใดขึ้นกับ ประเภทของสิ่งเสพติด จำนวนสารที่เสพ ความถี่สำหรับการเสพช่วงเวลาที่เสพ และก็สภาพร่างกายของผู้เสพ สิ่งเสพติดโดยมากถูกขับออกมาจากร่างกายทางฉี่ด้านใน 3-4 วัน การรีบขับเยี่ยวหรือการปรับภาวะกรด-ด่างของเยี่ยวจะก่อให้ขับสิ่งเสพติดออกได้เร็วขึ้น การกินน้ำมากมายๆก็ด้วยเหมือนกันจะช่วยขับยาเสพติดออกมาจากร่างกายได้เร็วขึ้นได้ ด้วยเหตุนี้ ขั้นตอนการกินน้ำจำนวนมากเป็นแนวทางหนึ่งซึ่งสามารถทำเป็นและไม่เป็นผลเสียต่อสุขภาพเนื่องด้วยไม่เป็นผลข้างๆราวกับการใช้ยา

By view

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *