กัญชา (CANNABIS)

กัญชา (CANNABIS) ลักษณะทั่วไป กัญชาเป็นไม้ล้มลุกพวกต้นหญ้าประเภทหนึ่ง มีชื่อเรียกต่างๆกัน อย่างเช่น THAISTICKS,MARY – JANE หรือที่นิยมเรียกกันในกรุ๊ปผู้เสพว่า เนื้อ (จัดเป็นสิ่งเสพติดให้โทษชนิด ๕ ตามพ.ร.บ.สิ่งเสพติดให้โทษ พุทธศักราช๒๕๒๒) ลักษณะใบกัญชา จะเรียวยาวแตกเป็นแฉกเหมือนใบละหุ่งหรือมันสำปะหลัง ส่วนที่ประยุกต์ใช้เสพก็คือ ใบรวมทั้งยอดช่อดอกตัวเมีย โดยการนำมาตากหรืออบแห้งแล้วบดหรือหั่นเป็นผุยผงหยาบๆเอามามวนยาสูบดูด หรือบางทีอาจดูดด้วยกล้องถ่ายภาพหรือบ้องกัญชา บางรายใช้บด หรือปนกับของกินกิน ในเรื่องที่เสพติดด้วยแนวทางดูด กลิ่นกัญชาจะราวเชือกหรือต้นหญ้าแห้งไหม้ไฟ กัญชาจะออกฤทธิ์หลายแบบประสมประสานกัน เริ่มตั้งแต่ กระตุ้น กด รวมทั้งหลอนประสาทดังนี้เนื่องด้วยในช่อดอกและก็ใบกัญชามีพิษที่รุนแรงประเภทหนึ่งเรียกว่า TETRAHYDROCANNABINOL (THC) เป็นพิษที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายรวมทั้งนำมาซึ่งการก่อให้เกิดอาการติดยาเสพย์ติด
ลักษณะของผู้เสพกัญชา คนที่เสพกัญชาในระยะเริ่มต้นของการเสพ ฤทธิ์ของกัญชาจะเป็นตัวกระตุ้นประสาททำให้ผู้เสพมีลักษณะอาการเบิกบาน ช่างพูดคุย หัวเราะง่าย หัวใจเต้นเร็ว ตื่นเต้นง่าย ถัดมาจะมีลักษณะอาการเหมือนคนขี้เมาสุราอย่างอ่อนเพราะเหตุว่ากัญชา ออกฤทธิ์กดประสาทผู้เสพจะมีลักษณะอาการง่วง ซึม หายใจถี่เห็นภาพหลอกตา ภาพลวงตาต่างๆกำเนิดอาการ หูแว่ว ตกอกตกใจง่าย ไม่สบายใจ ระแวง บางรายอ้วกอ้วกสูญเสียความทรงจำความนึกคิดงงงันบ้าคลั่ง ไม่อาจควบคุมตัวเองได้มีลักษณะอาการทางด้านจิต นอกนั้นพิษในกัญชายังทำลายระบบภูมิต้านทานของร่างกาย ทำให้ร่างกายอ่อนแอ ติดเชื้ออื่นๆได้ง่าย อย่างเช่น โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง โรคระบบฟุตบาทหายใจ โรคมะเร็งปอดทำให้สมรรถนะทางเพศต่ำลงกำเนิดความเปลี่ยนไปจากปกติของฮอร์โมนเพศรวมทั้งกรรมพันธุ์

By view

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *